XTile

Điểm
0
Cao nhất
0

How to play:
Use your arrow keys or swipe with your fingers (if you're on a touchscreen device) to move the tiles.

Cách chơi trò chơi X-Tile?

  1. Di chuyển và Hợp nhất các ô

"X-Tile" là một biến thể của trò chơi 2048. Lối chơi tương tự như 2048, nhưng với sự bổ sung của một ô đặc biệt gọi là "X". Ô X chỉ có thể hợp nhất với một ô X khác để tạo ra một ô X mới. Bạn có thể nghĩ rằng ô X có các thuộc tính của số 0. Với chế độ X-Tile, trò chơi trở nên thách thức hơn vì mỗi khi một ô X xuất hiện, không gian chơi sẽ trở nên nhỏ hơn.

  1. Điểm số

Tăng điểm số của bạn khi các ô kết hợp, cộng giá trị của ô mới. Đạt 2048 để chiến thắng.

  1. Kết thúc trò chơi

Trò chơi kết thúc khi không còn nước đi hợp lệ, được đánh dấu bằng không còn ô trống và không còn ô liền kề nào có cùng giá trị.

Các phiên bản của trò chơi 2048

Có nhiều phiên bản khác nhau của trò chơi 2048. Bạn sẽ tìm thấy chúng được liệt kê dưới đây. Đây là phiên bản cổ điển được tối ưu và nhanh nhất.

Chơi 2048 Trong Nhiều Ngôn Ngữ

Thử thách trí óc của bạn với trò chơi xếp số 2048 kinh điển, nay đã có sẵn trong nhiều ngôn ngữ! Nâng cao kỹ năng tính toán và khám phá các ngôn ngữ mới đồng thời.