Swifty

Điểm
0
Cao nhất
0

How to play:
Use your arrow keys or swipe with your fingers (if you're on a touchscreen device) to move the tiles.

Tile Legend
 • Picture of Taylor Swift album
  Taylor Swift album

  2006

  2
 • Picture of Fearless album
  Fearless

  2008

  4
 • Picture of Speak Now album
  Speak Now

  2010

  8
 • Picture of Red album
  Red

  2012

  16
 • Picture of 1989 album
  1989

  2014

  32
 • Picture of Reputation album
  Reputation

  2017

  64
 • Picture of Lover album
  Lover

  2019

  128
 • Picture of Folklore album
  Folklore

  2020

  256
 • Picture of Evermore album
  Evermore

  2020

  512
 • Picture of Midnights album
  Midnights

  2022

  1024
 • Picture of The Tortured Poets Department album
  The Tortured Poets Department

  2024

  2048
 • Picture of Fearless Taylors Version
  Fearless (Taylor's Version)

  2021

  4096
 • Picture of Red Taylors Version
  Red (Taylor's Version)

  2021

  8192
 • Picture of Speak Now Taylors Version
  Speak Now (Taylor's Version)

  2023

  16384
 • Picture of 1989 Taylors Version
  1989 (Taylor's Version)

  2023

  32768
 • Picture of Taylor Swift AI
  Taylor Swift AI

  2024

  65536
 • Picture of Baby Taylor Swift
  Rainbow Cupcake

  1993

  0

Các phiên bản của trò chơi 2048

Có nhiều phiên bản khác nhau của trò chơi 2048. Bạn sẽ tìm thấy chúng được liệt kê dưới đây. Đây là phiên bản cổ điển được tối ưu và nhanh nhất.

Chơi 2048 Trong Nhiều Ngôn Ngữ

Thử thách trí óc của bạn với trò chơi xếp số 2048 kinh điển, nay đã có sẵn trong nhiều ngôn ngữ! Nâng cao kỹ năng tính toán và khám phá các ngôn ngữ mới đồng thời.