Googol

Điểm
0
Cao nhất
0

How to play:
Use your arrow keys or swipe with your fingers (if you're on a touchscreen device) to move the tiles.

Cách chơi trò chơi Googol?

1. Di chuyển và Gộp các ô gạch

Sử dụng các phím mũi tên để trượt ô gạch. Ô gạch di chuyển và gộp khi hai ô gạch cùng số va chạm khi di chuyển.

2. Điểm số

Tăng điểm khi các ô gạch gộp lại, cộng thêm giá trị của ô gạch mới.

3. Kết Thúc Trò Chơi

Trò chơi kết thúc khi không còn nước đi hợp lệ, được đánh dấu bởi không có không gian trống và không có ô gạch kề cạnh có cùng giá trị.

Các Phiên bản Trò chơi 2048

Có nhiều phiên bản khác nhau của trò chơi 2048. Bạn có thể tìm thấy chúng được liệt kê dưới đây. Đây là phiên bản cổ điển được tối ưu hóa và tải nhanh nhất.
2048

Classic 2048!

Chơi
4096

Achieve 4096!

Chơi
8192

Achieve 8192!

Chơi
Googol

Endless Gameplay Googol Mode

Chơi
X-Tile

X Tile can not be summed

Chơi
Cupcake

Join the Cupcakes!

Chơi

Unlock 2048 in Multiple Languages

Challenge your brain with the classic 2048 puzzle game, now available in various languages! Sharpen your numerical skills and expand your linguistic horizons simultaneously.